Stručné dějiny bytového družstevnictví v Československu

Funkce a role bytových družstev