Jan Hampel, předseda bytového družstva Stavbař, 9. 8. 2018

 “Stát měl zájem družstva likvidovat, přitom z devadesáti pěti procent,  ne-li víc, fungovala perfektně.”

Jan Hampel je předsedou družstva Stavbař, které dnes spravuje 616 bytů v 50 domech a ke kterému samospráva U Opavice patří. Sám pracoval až do důchodu v Ostroji a přes Ostroj také dostal v roce 1965 přidělen družstevní byt v paneláku na náměstí Republiky. Narodil se tady a pamatuje si ještě velmi dobře na rozbitou poválečnou Opavu s prolukami po zdemolovaných domech. Družstevní výstavba byla nutná, protože mladí lidé neměli kde bydlet. V rozhovoru pan Hampel vzpomíná na brigády, kterých se zúčastňovala většina družstevníků, na stovky odpracovaných hodin i na tzv. stabilizační půjčky, které v 60. a 70. letech byly k dispozici mladým rodinám od podniků jako Ostroj. Snahu státu po roce 1989 družstva rozbít hodnotí pan Hampel negativně, protože družstva, až na výjimky, fungovala velmi dobře. Lidé se uměli sejít, uměli se domluvit a pracovali všichni společně. Dnes mají družstva problémy s docházkou členů na schůze a stále více družstevníků si odkupuje byty do svého vlastnictví, jak je to prosazováno státem a zákony.