Jan Jusa a Zdeňka Jusová, U Opavice 4, 23. 7. 2018

“Je třeba určit kritéria k tomu, co to je nebo byl panelák . . .”

Jusovi se přistěhovali do sedmého patra U Opavice 4 v roce 1965 a vychovali zde dvě dcery.  Předtím bydleli v podkrovním učitelském bytě ve Velkých Hošticích, kde Zdeňka učila. V tomto bytě neměli sociální zařízení, byla tam zima, a tak když jim byl přidělen družstevní byt, byli velice šťastni. K družstevnímu bytu se dostali přes Jana, který pracoval jako zámečník a později byl mistrem výrobního výcviku učiliště v Ostroji. Když po roce 1968 musel z Ostroje odejít, přešel do vodáren, kde byl zaměstnán jako technický pracovník. Volný čas věnoval létání, ke kterému se po nucené přestávce (1968) vrátil po roce 1989. Zdeňka učila na několika místních základních školách, nejdéle na ZŠ Ochranově. Bytové družstevnictví hodnotí oba velice pozitivně. Jan také vysvětluje v rozhovoru rozdíly mezi různými typy panelových materiálů. Zdeňka vzpomíná na prvního Silvestra, kterého slavili v novém bytě s několika kamarády. Netekla tehdy voda a nejel výtah, takže vodu na použití vynášeli do 7. poschodí z blízké řeky. Změny po roce 1989 hodnotí oba pozitivně, a to hlavně proto, že se uskutečnila revitalizace domů pod vedením správce samosprávy Vojtěcha Kostky.